Nejrizikovějšími místy, kde následky uklouznutí a následného pádu jsou většinou přímo fatální, jsou přirozeně schody. Jak v pracovním prostředí, tak samozřejmě v bytových domech je proto třeba schodům věnovat mimořádnou pozornost. Speciální protiskluzové pásky, určené pro použití na schodech jsou vyráběny v širších pásech a šířce, vhodné pro většinu běžných schodů, tak, aby se nemusely nastavovat, nebo příliš zkracovat. Jejich délka je standardně 610 mm a šíře 150 mm. To je více, než u jiných pásek a umožňuje to bezpečnou chůzi po schodech, i když došlápne člověk jen na část schodu.

Pro všechny

Chůze na schodech je pro běžného, zdravého člověka většinou bezproblémová. Jinak to ale může být právě za ztížených podmínek při vlhké obuvi. Nejvíce ohroženou skupinou jsou pak lidé tělesně handicapovaní, děti a senioři. Právě na jejich bezpečnost je nutno dbát ve zvýšené míře.