Jsou věci v životě lidském, které poznají téměř každého. Kdy se oprostíme od podobných věcí, jako je zrození a smrt, pak se dostaneme nejspíš k chorobám. Ty se nevyhýbají nikomu. S rozvojem takzvané civilizace se stále také zvyšuje počet lidí, trpících nejrůznějšími potížemi, které mají původ v naše současném způsobu života. Ulehčení lidské práce v mnoha odvětvích lidské činnosti sice znamenalo také snížení opotřebení lidského organismu v důsledku přetěžování některých partií, ale současně vedlo k mnohem častějšímu přetěžování ve smyslu mnohokrát a monotónně se opakující činnosti.

Přetížení z častosti

Staré přísloví praví, že stokrát nic umořilo i vola. Přesně se to hodí i na současný stav lidské práce. Zdánlivě lehká práce u počítače znamená díky nesčíslněkrát se opakujících úkonech riziko pro člověka větší, než méně časté skládání uhlí.A jak to končí? Zkažený zrak, bolest zad a hlavy, zničená zápěstí.